Llyfr newydd! “Romp gwyllt a gwallgof”: Yr Eumenides gan Daniel Davies

Lai na chwe mis ar ôl i’w nofel ddiwethaf, Allez Les Gallois, ddod o’r wasg, mae Daniel Davies ar fin cyhoeddi un arall! Daeth Yr Eumenides yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Sir Fynwy y llynedd gan ennyn canmoliaeth uchel gan y beirniaid, Gareth F. Williams, Jon Gower a Fflur Dafydd, am ei hiwmor a’i dyfeisgarwch. Tair menyw yn eu hwythdegau yw prif gymeriadau Yr Eumenides: Nora, Gwen ac Ina, sy’n sylweddoli eu bod yn wynebu bywyd byr a diflas gan nad oes gan yr un ohonynt gynilion i’w cadw.Yn ogystal â cheisio ennill … Continue reading Llyfr newydd! “Romp gwyllt a gwallgof”: Yr Eumenides gan Daniel Davies

CELWYDD A CHONCWEST ARALL? ALEPPO, Y PEIRIANT EINGL-AMERICANAIDD, AC S4C.

Hefin Jones awdur, Celwydd a Choncwest, sy’n trafod … Neithiwr daeth adroddiad gan y BBC o ddwyrain Aleppo wedi anwybyddu’r lle ers gweiddi am wythnosau’n Rhagfyr fod byddin Syria ar fin lladd pawb yno. Daeth Jeremy Bowen a’r newyddion syfrdanol fod y lle’n wag, fel petai aros mewn rwbel fyddai’r peth call i’w wneud. Roedd Jeremy Bowen yn ofalus i anwybyddu’r ffaith fod gweddill y ddinas fawr yn parhau yn gymharol gyfan rhag codi’r cwestiwn beth gebyst oedd mor wahanol yn nhrigolion y dwyrain i weddill y ddinas i fod yn haeddu’r fath driniaeth ofnadwy honedig gan eu llywodraeth eu hunain. Ers rhyddhau’r llyfr Celwydd … Continue reading CELWYDD A CHONCWEST ARALL? ALEPPO, Y PEIRIANT EINGL-AMERICANAIDD, AC S4C.

Rhys Mwyn sy’n chwalu ffiniau yn ei gyfrol newydd ar archeoleg – Cam Arall i’r Gorffennol

Cam Arall i’r Gorffennol  – Cyhoeddir gan Gwasg Carreg Gwalch am £8.50. Ar gael oddi ar wefan y wasg neu o unrhyw siop lyfrau Cymraeg. Rhys Mwyn sy’n trafod ei gyfrol newydd… Rwyf newydd gyhoeddi cyfrol newydd ar archaeoleg gogledd-ddwyrain a … Continue reading Rhys Mwyn sy’n chwalu ffiniau yn ei gyfrol newydd ar archeoleg – Cam Arall i’r Gorffennol