“… A diolch hefyd fod gennym yng Nghymru awdur Cymraeg sy’n feistr ar y grefft o ysgrifennu nofel dditectif.” Tweli Griffiths

Dan Groen Ditectif dewch i nabod  John Alwyn Griffiths yn well, jest mewn pryd cyn agor tudalennau ei nofel newydd, Dan ei Adain  … Tydi’r Suliau ddim yn dawel heb raglen drosedd ar y sgrin fach. Tydi Dechrau Canu Dechrau Canmol … Continue reading “… A diolch hefyd fod gennym yng Nghymru awdur Cymraeg sy’n feistr ar y grefft o ysgrifennu nofel dditectif.” Tweli Griffiths

Straeon Alun Wyn Bevan

Wrth ddathlu cyfrol Alun Wyn Bevan yng nghlwb criced Castell-nedd a llofft Tafarn y Fic, Llithfaen, gwnaed hynny drwy rubanu straeon o’r byd chwaraeon. Gyda doniau llafar amlwg fel Huw Llywelyn Davies, Dafydd Hywel a Clive Rowlands yn bresennol, roedd y chwedlau’n llifo. Mae Alun ei hun yn cynnwys llawer o straeon yn ei ysgrifau sy’n ein closio at ei ddetholiad o bersonoliaethau o fyd chwaraeon. Wrth ddisgrifio hoffter Ray Gravell o Iwerddon a’i phobl, cawn y berl hon ganddo: Mae yna gannoedd ar gannoedd o westai yn Nulyn ond ffefryn Ray o’dd y Shelbourne gyferbyn â Pharc St Stephen’s … Continue reading Straeon Alun Wyn Bevan

Llyfr newydd! “Romp gwyllt a gwallgof”: Yr Eumenides gan Daniel Davies

Lai na chwe mis ar ôl i’w nofel ddiwethaf, Allez Les Gallois, ddod o’r wasg, mae Daniel Davies ar fin cyhoeddi un arall! Daeth Yr Eumenides yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Sir Fynwy y llynedd gan ennyn canmoliaeth uchel gan y beirniaid, Gareth F. Williams, Jon Gower a Fflur Dafydd, am ei hiwmor a’i dyfeisgarwch. Tair menyw yn eu hwythdegau yw prif gymeriadau Yr Eumenides: Nora, Gwen ac Ina, sy’n sylweddoli eu bod yn wynebu bywyd byr a diflas gan nad oes gan yr un ohonynt gynilion i’w cadw.Yn ogystal â cheisio ennill … Continue reading Llyfr newydd! “Romp gwyllt a gwallgof”: Yr Eumenides gan Daniel Davies

CELWYDD A CHONCWEST ARALL? ALEPPO, Y PEIRIANT EINGL-AMERICANAIDD, AC S4C.

Hefin Jones awdur, Celwydd a Choncwest, sy’n trafod … Neithiwr daeth adroddiad gan y BBC o ddwyrain Aleppo wedi anwybyddu’r lle ers gweiddi am wythnosau’n Rhagfyr fod byddin Syria ar fin lladd pawb yno. Daeth Jeremy Bowen a’r newyddion syfrdanol fod y lle’n wag, fel petai aros mewn rwbel fyddai’r peth call i’w wneud. Roedd Jeremy Bowen yn ofalus i anwybyddu’r ffaith fod gweddill y ddinas fawr yn parhau yn gymharol gyfan rhag codi’r cwestiwn beth gebyst oedd mor wahanol yn nhrigolion y dwyrain i weddill y ddinas i fod yn haeddu’r fath driniaeth ofnadwy honedig gan eu llywodraeth eu hunain. Ers rhyddhau’r llyfr Celwydd … Continue reading CELWYDD A CHONCWEST ARALL? ALEPPO, Y PEIRIANT EINGL-AMERICANAIDD, AC S4C.