Luned Aaron – darlunydd a chynllunydd y gyfrol hardd ABC Byd Natur sy’n rhoi syniadau celf a chrefft Nadoligaidd i’w gwneud gyda phlant. Mae’r gyfrol hardd, lawn lliw ac amrywiaeth ar gael am £5.95 o wefan y wasg neu o unrhyw siop lyfrau Cymraeg.

1. Torrwch siapiau triongl cymesur gyda phapurau Nadoligaidd gwahanol.

2. Torrwch gylchoedd bach gyda thyllwr ar bob ochr i’r trionglau cyn bwydo rhuban a botymau trwyddynt a gludo’r llythrennau ffelt.

celf-9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s