Luned Aaron – darlunydd a chynllunydd y gyfrol hardd ABC Byd Natur sy’n rhoi syniadau celf a chrefft Nadoligaidd i’w gwneud gyda phlant. Mae’r gyfrol hardd, lawn lliw ac amrywiaeth ar gael am £5.95 o wefan y wasg neu o unrhyw siop lyfrau Cymraeg.

Cynhwysion Clai:

1 cwpanaid o soda pobi

1/2 cwpanaid o flawd corn

3/4 cwpanaid o ddwr cynnes

Cyfarwyddiadau:

Cymysgwch yr uchod mewn sosban ar dymheredd cymhedrol.

Daliwch ati i droi tan y bydd y clai yn dod oddi ar yr ymylon ac yn trwchau nes y bydd yn ymdebygu i datws wedi stwnsho!

Coginiwch am ychydig funudau, yna ei fowldio â llaw nes ei fod yn esmwyth.

Gellir ei goginio ar ôl torri’r siapiau am 1-2 awr ar 100c, ond mae’n caledu ar dymheredd ystafell dros 24 awr (gorau oll os trowch nhw drosodd hanner ffordd trwy’r dydd).

16

Yma, dwi a fy merch hynaf wedi torri siapiau gyda torrwr sgoniau ac yna wedi torri sêr yn eu canol gyda un o’i thorrwyr clai.

17

Twll yn y canol wedyn gyda phen gwelltyn, ac ar ôl iddyn nhw galedu, gwau edafedd trwy’r tyllau a’u clymu gyda’r un pellter rhwng pob cylch.

Does dim gwastraff yma gan ein bod ni wedi troi y sêr o ganol y siapiau i fod yn addurniadau Coeden Nadolig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s