Nici Beech sy’n paratoi Vodka Llugaeron yn barod i’w fwynhau dros y Nadolig. Mae Cegin, llyfr coginio cyntaf Nici ar gael am £16 oddi ar wefan y wasg neu o unrhyw siop lyfrau Cymraeg.

Adolygiad Ann Gruffydd Rhys, cylchgrawn Barn: Dyma lyfr coginio gwerth chweil, gyda chyfarwyddiadau syml a’r Gymraeg yn disgleirio ynddi.

Mae derbyn anrhegion sydd wedi eu gwneud â llaw yn hyfryd, yn enwedig adeg y Nadolig. Dw i wrth fy modd yn eu derbyn nhw ac wedi mynd i arfer o wneud picl, saws llugaeron a brownies fel anrhegion ers cwpl o flynyddoedd bellach.

Eleni, dw i wedi paratoi Picl Pinafal Poeth unwaith eto (mae’r rysait yn y llyfr – ac i’r sawl fydd yn ei dderbyn – mae o’n un poeth eleni!)  Mae’n bicl sydd ddim angen amser i aeddfedu ac yn hawdd iawn i’w baratoi.

Wrth ymweld â siop Awen Meirion i lofnodi pentwr o lyfrau rhyw bythefnos yn ôl, cefais y dasg bleserus – ond anodd – o feirniadu 8 jar o bicl oedd wedi eu gwneud gan bobl ardal y Bala mewn cystadleuaeth i ennill copi o’r gyfrol. Mi ges i wledd y bore hwnnw cyn penderfynu ar yr ennillydd efo help Rhian, ac ychydig o ham a chracyrs. Heb wybod pwy a wnaeth pob un roeddwn yn falch iawn mai picl Mrs Annie Davies, 91 oed, oedd yn fuddugol, gan mai hi ydi brenhines coginio yr ardal a cefais sgwrs sydyn efo hi ar y ffôn i’w llongyfarch cyn cyfarfod â’i merch a’i hwyres a chyflwyno’r llyfr.  Roedd Gwyn Sion Ifan, rheolwr y siop, yn falch o glywed fod ei bicl yntau yn y 3 uchaf hefyd!

llun yn awen meirion.JPG
Beirniadu yn Awen Meirion

Dyma syniad arall am anrheg munud olaf, sy’n hawdd ei baratoi ac yn siwr o blesio’r ffrindiau hynny sy’n hoff o goctel, sef Vodka Llugaeron. Dw i’n tueddu i gadw unrhyw boteli difyr sy’n addas i’w hail-ddefnyddio ac weithiau yn dod o hyd i botel neu decanter go grand mewn siop elusen sy’n gwneud y ddiod hyd yn oed yn fwy deniadol fel anrheg.

Cynhwysion

500ml vodka

100g llugaeron sych neu ffres

2 llwy fwrdd siwgr

1 ffon sinamon

Croen 1 lemon wedi ei blicio.

CYNHWYSION.JPG
Cynhwysion

Rhowch bopeth mewn jar a’i gadw yn yr oergell am o leiaf tridiau, gan ei droi bob hyn a hyn i wneud yn siwr bod y siwgr yn toddi a bod y lliw yn dod o’r llugaeron. Gwasgwch yr hylif i mewn i jwg neu bowlen drwy rhidyll wedi ei leinio efo papur coffi ffilter, darn o fwslin neu bapur cegin a’i botelu yn ddel fel anrheg.

popeth yn y jar.jpg
Popeth yn y jar

 

Amrywiaeth o boteli.jpg
Amrywiaeth o boteli

Bydd y ddiod yn hyfryd yn oer iawn ar ei ben ei hun, neu wedi ei gymsygu efo tonic. Gallwch ddefnyddio’r llugaeron sydd ar ôl i wneud saws neu eu rhoi mewn brownies, neu eu gweini efo hufen iâ go dda.

Fodca Llugaeron.JPG
Y Vodka llugaeron gorffenedig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s