Lai na chwe mis ar ôl i’w nofel ddiwethaf, Allez Les Gallois, ddod o’r wasg, mae Daniel Davies ar fin cyhoeddi un arall!

Yr Eumenides.jpg

Daeth Yr Eumenides yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Sir Fynwy y llynedd gan ennyn canmoliaeth uchel gan y beirniaid, Gareth F. Williams, Jon Gower a Fflur Dafydd, am ei hiwmor a’i dyfeisgarwch.

Tair menyw yn eu hwythdegau yw prif gymeriadau Yr Eumenides: Nora, Gwen ac Ina, sy’n sylweddoli eu bod yn wynebu bywyd byr a diflas gan nad oes gan yr un ohonynt gynilion i’w cadw.Yn ogystal â cheisio ennill digon o arian i osgoi tlodi yn ystod eu blynyddoedd olaf, mae’r tair ynghlwm ag ymgais miliwnydd lleol i ddarganfod etifedd iddo’i hun yn dilyn sawl uniad rhamantus yn ystod ei ieuenctid.

Meddai Daniel, ‘Ar un lefel mae’r nofel hon yn stori gomig am hen fenywod sy’n ceisio dod allan o bicil ariannol drwy ddwyn o dai haf. Ond mae’r nofel hefyd yn cynnig ymateb i haneswyr ac economegwyr asgell dde fel Niall Ferguson sy’n ceisio beio’r genhedlaeth hŷn am fethiannau enbyd cyfalafiaeth yn ystod y ddegawd ddiwethaf. Ei honiad yw bod y system gyfalafol yn cael ei thagu am fod pobl yn byw’n rhy hir. Mae Yr Eumenides yn delio â goblygiadau damcaniaethau annilys o’r fath.’

Fel nifer o’i nofelau, mae Yr Eumenides wedi’i gosod yng Ngheredigion, ardal sy’n agos at galon Daniel; yn nhref glan-môr brydferth Ceinewydd. Ond nid y darlun-cerdyn-post traddodiadol o’r dref sydd yma − y tu allan i’r tymor ymwelwyr mae’r pentref yn un gwahanol iawn. Mae’r tai gwyliau i gyd yn wag, a’r strydoedd yn dawel.

‘Mae’r nofel hefyd yn ymdrin â’r annhegwch cymdeithasol sy’n bodoli oherwydd y sefyllfa tai haf yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae poblogaeth pentrefi fel y Cei yn disgyn dros draean yn ystod y gaeaf. Mae teulu Gwen Edwards yn cynrychioli’r sefyllfa anfoesol sy’n golygu bod sawl cenhedlaeth yn gorfod byw gyda’i gilydd tra bod dros hanner y tai yn y pentre’n wag,’ eglura Daniel.

Yn ôl ei arfer, mae Daniel wedi creu nofel ddoniol, grafog sy’n codi sawl sgwarnog − ac ar ôl ei darllen byddwch yn edrych ar ferched hŷn (a sgwteri Shopmobility) mewn goleuni gwahanol iawn.

‘Rwy’i wedi mynd ati i geisio adlewyrchu bywydau nifer o’r bobl hŷn rwy’n eu hadnabod. Pobl sy’n llawn bywyd a bwrlwm yn eu hwythdegau, yn wahanol i’r ddelwedd arferol o anobaith musgrell.’

Ymateb i’r nofel:

“Nid wyf yn credu i mi chwerthin cymaint wrth ddarllen nofel Gymraeg ers tro”Gareth F. Williams

“Romp gwyllt a gwallgof sy’n ategiad gwych i lenyddiaeth gyfoes Gymraeg”  – Fflur Dafydd

“Hawdd yw dychmygu Yr Eumenides yn cyfieithu’n ffilm boblogaidd”   – Jon Gower

Am yr awdur:

Ganwyd Daniel Davies yn Llanarth ac mae’n dal i fyw yng Ngheredigion. Mae’n newyddiadurwr profiadol ac yn awdur nifer o lyfrau, yn cynnwys cyfrol o straeon byrion, Twist ar 20, a’r nofelau Tair Rheol Anhrefn (enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2011), Pelé Gerson a’r Angel, Gwylliaid Glyndŵr, Hei-Ho ac Allez Les Gallois (sydd wedi’i gosod yn Ffrainc yn ystod pencampwriaethau’r Ewros y llynedd).

Ar werth yn eich siop lyfrau lleol am £8.50! Mwynhewch!

Am fanylion pellach, copïau adolygu neu gyfweliad â’r awdur, cysylltwch â Gwasg Carreg Gwalch ar 01492 642031 neu llanrwst@carreg-gwalch.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s