Teulu'r Gymwynas Olaf.jpgMae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn Teulu’r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnïau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr. Mae hon yn gyfrol ddadlennol sydd heb fod yn dywyll. Yn wir cawn yma ac acw gryn hiwmor.

Meddai Lyn Ebenezer, golygydd y gyfrol: “Yn briodol iawn, mewn angladd yr eginodd y syniad am y gyfrol hon. Roeddwn i’n sgwrsio mewn te angladd perthynas i mi dair blynedd yn ôl ag ymgymerwr yr angladd hwnnw sef Gwilym Price, Llanbed. Trodd y sgwrs at ambell i hanesyn diddorol ac ambell un doniol. A dyma feddwl y gwnai hanes Cwmni Gwilym Price a’i Fab a’i Ferched ffitio’n berffaith fel rhan o gyfres Gwasg Carreg Gwalch, ‘Syniad Da’.

“Mae’r gyfres yn rhoi sylw i Gymry a fentrodd yn y byd busnes ac mae busnes Teulu Price bellach ymhlith y mwyaf blaengar yng Nghymru gyfan. Cychwynwyd wedi i Gwilym  ddod adref o’r Awyrlu heb ddim ond y siwt ‘demob’ y safai ynddi. Mentrodd fel saer coed gan araf ddatblygu busnes trefnu angladdau. Ehangwyd fwyfwy gan agor canolfan gwerthu dodrefn a llestri arbenigol.

“Nid adrodd hanes busnes llwyddiannus yn unig y ceisiwyd ei wneud. Teimlwn hefyd fod trefnu angladdau yn rhywbeth tywyll, rhywbeth a ystyrir yn tabŵ. Mae’r gyfrol yn torri’r tabŵ hwnnw gan agor llygaid y darllennyudd i’r ffaith had yw trefnu angladdau’n wahanol i unrhyw  fusnes arall. Fel y dywedodd Rhys, yr ŵyr sydd ei hun yn rhan o’r busnes,

‘Mae delio â’r meirw ym ffordd on fyw i ni.’”

£5 yn unig. Cyhoeddir y gyfrol gan Gwasg Carreg Gwalch.

Cynhelir lansiad arbennig yng Nghlwb Rygbi Llanbed nos Sadwrn 1af o Ebrill am 7.30 yr hwyr.

ADLONIANT GAN GLWB FFERMWYR IFANC  DYFFRYN COTHI A CHWM-ANN

Y gyfrol ar werth ar y noson gan Siop y Smotyn Du

CROESO CYNNES I BAWB!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s