Yn dilyn llwyddiant ysgubol ABC Byd Natur gan Luned Aaron, enillydd gwobr Tir na n-Og 2017, mae Lliwiau Byd Natur yn boeth yn y siopau!

Fel ABC Byd Natur, byd natur sy’n ysbrydoli lluniau lliwgar y gyfrol hon. Dyma gyfle gwych i blentyn nabod lliwiau yng nghwmni Mam, Dad, Nain neu Taid cyn mentro i’r ardd a phrofi holl liwiau’r enfys. Hefyd, cawn ein cyflwyno i sawl lliw arall sy’n cuddio yn ei chist.

Medd Luned:  ‘Bu cipio gwobr Tir na n-Og gyda ABC Byd Natur yn fraint mawr ac yn hwb creadigol eithriadol. Mae gweld lliwiau yn un o ryfeddodau cynnar pob plentyn, a chan fod natur mor lliwgar ac amrywiol, dewis naturiol oedd cynllunio cyfrol chwareus a synhwyrus arall. Dwi’n gobeithio y bydd y gyfrol yn ysgogiad i rieni eistedd i lawr â’u plant i fwynhau a nabod lliwiau gyda’i gilydd.’

Yn ddiweddar, cafodd sawl plentyn a dosbarth lwcus y cyfle i fwynhau gweithdai celf ABC Byd Natur gyda Luned yn ystod ei thaith awdur a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Bydd cyfle arall i greu a bod yn greadigol gyda Luned wrth iddi ddathlu cyhoeddi ei chyfrol yn yr ŵyl Llên Plant yng Nghaerdydd. Cynhelir sesiwn Lliwiau Byd Natur ar ddydd Sadwrn, 21ain o Ebrill am 2 o’r gloch. Mae croeso cynnes i bawb!

luned aaron
Luned yn mwynhau gweithdy celf gyda phlant Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

£5.95. Ar werth mewn siopau llyfrau Cymraeg neu oddi ar https://carreg-gwalch.cymru

Broliant:

Mae saith lliw yn yr enfys. Ond yng nghist ei thrysor mae lliwiau lu!
Faint o liwiau wyt ti’n adnabod?
 Tyrd i adnabod lliwiau drwy luniau hardd y gyfrol hon. Yna, bydd yn barod i fynd am dro lliwgar 
gyda Mam neu Dad.

Am yr awdur:

Mae Luned Aaron yn ddarlunwraig sy’n arbrofi gyda chyfryngau amrywiol. Mae hi’n arddangos ei gwaith yn gyson yn Oriel Albany yng Nghaerdydd ac Oriel Plas Glyn y Weddw ym Mhen Llŷn.

Ymateb i waith Luned Aaron:

Heb air o gelwydd, dyma gyfrol fendigedig a fydd yn siŵr o greu argraff ar blant bach – adolygiad Mari Siôn o ABC Byd Natur, ymddangosodd yn y cylchgrawn O’r Pedwar Gwynt.

Pwyntiau Ychwanegol

Bydd sesiwn Lliwiau Byd Natur gyda Luned yn yr ŵyl Llên Plant yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn, 21ain o Ebrill am 2 o’r gloch. Bydd cyfle i greu ac mae croeso cynnes i bawb!

Am fanylion pellach, copïau adolygu neu gyfweliad â’r awdur, cysylltwch â Gwasg Carreg Gwalch ar 01492 642031 neu llanrwst@carreg-gwalch.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s