Amdanom ni

Lle yw fan hyn i Gwasg Carreg Gwalch roi’r newyddion diweddaraf am lyfrau’r wasg i chi, hel straeon a thrafod llyfrau, dod i nabod ein awduron, postio adolygiadau, a gwrando ar ein darllenwyr brwd.

Sefydlwyd Gwasg Carreg Gwalch yn Llanrwst yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd, mab siop lyfrau yn y dref honno. Symudodd o’r cwt sinc gyntaf i hen feudy yng Nghapel Garmon cyn dychwelyd i ffatri fodern ger yr orsaf yn 1994. Cadwodd y wasg ei chysylltiad agos â chefn gwlad fodd bynnag drwy agor stiwdio a swyddfa mewn hen feudy yn Llwyndyrys, Llŷn yn 1999. Mae’r wasg bellach yn bartneriaeth rhwng Myrddin a’i wraig, Llio Meirion gyda chwmni atodol, Llygad Gwalch Cyf, yn gyfrifol am farchnata’r llyfrau.

Cyhoeddir tua 35 o deitlau newydd Cymraeg y flwyddyn, yn amrywio o lyfrau lliwgar, gwreiddiol i blant,  llyfrau hybu darllen, nofelau i’r arddegau, ffuglen i oedolion, cyfrolau barddoniaeth, llyfrau taith a chopaon ein gwlad, llyfrau arbenigol o bob math – o goginio i archeoleg, i lyfrau ar frwydrau Cymru, gormes a pharhad diwylliannau lleiafrifol,  tafarndai Cymru, a llawer iawn mwy.

Mae ein llyfrau ar werth yn holl siopau llyfrau Cymraeg Cymru ac ar wefan y wasg:

http://www.carreg-gwalch.com